16.10.18

Rosegal Halloween Sale

Hello my witches!
Why witches? I didn't mean it in a mean way, it's because Halloween is coming. The only time in a year when I and most girls love the scary things. It's a great opportunity to make more amazing styles with your costumes. I love how girls use this time in a year to make a witch or a vampire or werewolf costume more stylish and unique. And the make up artists with their amazing ideas! Am I the only one who goes to Instagram and views every video with halloween make up tutorials? Today I'm going to present you Rosegal Halloween Sale witch is truly fantastic! They have so many cool things and costumes. I added below few of them which I really like. They look really good and perfect for Halloween parties. What do you think? My favourite one is the firebrick hooded dress which remainds me of a disney movie named Tangled where the evil character, a woman,  wears the same dress. My words won't mean so much to you and because of that I recommend you to visit Rosegal and look for yourself what I meant with the compliments. If you deciede to buy something from the Halloween sale, I have a coupon code just for you: RGNancy (offering 12% off  purchase).

15.10.18

Forest Fairy tale

''Once upon a time...''

 Fairy tales usually start like this and with these words you immediately fall in the upcoming adventures. Do you like fairy tales? I'm such a fan of them, that I started to write my own ones. Maybe if I get the courage I will publish one here someday. Why am I such a fairy tale lover? We live in an really realistic and sometimes cold world without imagination. I'm sad when I see how children know only to play with mobiles, tablets or laptops and can't use imagination like me and other children in the past. Isn't it sad? I remember how much I loved fairy tales and movies which are made based on them and how I tried to dress up like the princesses in the movies. My cousin and me had a daily routine to recreate the fairy tale movies in my room. I have a big smile on my face just thinking about it. Oh yeah, to continue, because the world is now like that, fairy tales are like the escape doors to go trough them and forget about the world now and dream about a world with magic and happy endings. The happy ending, everyone wishes to have in this world. You know, the world looks much more happier and warmer if a part of you stays childish.

''Jednog dana...''

Inače bajke počinju ovako i odmah sa ovim riječima odlazite u avanture bajke. Da li vam se sviđaju bajke? Ja sam njihov veliki ljubitelj da sam počela sama svoje bajke pisati.  Možda ako skupim dovoljno hrabrosti, objavim jednu ovdje jednog dana. Zašto sam toliki ljubitelj bajki? Živimo u mnogo realnom svijetu koji je ponekad hladan i bez mašte. Mnogo sam tužna kada vidim djecu koja znaju samo da se igraju sa mobitelima, tabletima ili laptopima i ne mogu koristiti maštu kao ja i ostala djeca u prošlosti. Zar nije tužno? Sjećam se koliko sam samo volila bajke i filmove koji su napravljeni zahvaljujući tim bajkama i kako sam pokušavala se obući poput tih princeza u filmovima. Moja rodica i ja smo imale naviku gdje smo oponašale scene iz bajkovitih filmova u mojoj sobi. Veliki osmijeh na licu mi se pojavi kada se sjetim toga. Da nastavim, jer je svijet takav kakav sam maloprije opisala, bajke su poput vrata za bijeg kroz koja prođemo da zaboravimo kakav je svijet  sada i sanjamo o svijetu sa čarolijom i sretnim krajevima. Sretan kraj, koji svako želi na ovome svijetu. Znate, svijet izgleda mnogo sretniji i topliji ako jedan dio vas ostane malo djetinjast.

I hope I had enough imagination to show you these two beautiful dresses from Rosegal. Which one do you like more? The blue dress or the pink? I couldn't decide so I ordered both and added them in my forest fairy tale. I accidentally ordered a size bigger, so I went to a seamstress and she made them in my size. So if you order one of them, look that your size is right. I would recommend you by these two dresses, that you order a size smaller than yours because the dresses itself are wide, so a size smaller won't be a problem. Everything else is perfect as you see on the photos. Rosegal also had the perfect earrings which I could combine with both dresses. My make up is made by a makeup artist which lives in my city and is also the sister from my amazing photographer Emina. Emina's sister name is Selma and you can find her on instagram as @sminkanjeselma. I hope you will like her amazing talent and follow her. The make up looks great with the whole package with the dresses. She made a really great job because the make up isn't too heavy for me, because I love more natural make up. 
Nadam se da sam imala dovoljno mašte da vam pokažem ove dvije lijepe haljine iz Rosegal-a. Koja vam se više sviđa? Plava ili roza? Nisam mogla odlučiti pa sam obje naručila i dodala svojoj šumskoj bajci. Slučajno sam naručila veličinu veću nego što inače nosim, tako da sam morala otići do krojačice koja ih je suzila. Ako naručite jednu od njih, pazite da izaberete veličinu ispravno. Preporučila bih vam kod ovih haljina da naručite manju veličinu od one koju obično nosite, jer su haljine same široke pa jedan broj manje neće biti problem. Sve ostalo je savršeno kako možete vidjeti na slikama. Rosegal je imao takođe savršene naušnice koje sam mogla iskombinovati sa obje haljine.
Moj make up je uradila jedna djevojka koja živi u mom gradu i koja je takođe sestra od moje divne fotografkinje Emine. Eminina sestra se zove Selma i možete je pronaći na instagramu sa imenom @sminkanjeselma. Nadam se da će vam se svidjeti njen predivni talenat i da ćete je zapratiti. Make up izgleda sjajno sa cijelokupnim paketom s haljinama. Odličan posao je uradila sa mojim licem, jer šminka nije bila previše teška , a ja svakako više volim prirodniji look. 

Dream, because your biggest dreams can come true if you really believe in them.

The End.

Sanjajte, jer će se čak vaši najveći snovi ostvariti ako stvarno vjerujete u njih.

The End.( Kraj )

Photographer ( Fotograf  ) EMINA AVDIĆ
Make up SELMA AVDIĆ

Blue dress ( Plava haljina ) - Rosegal ''Sold out'' (Rasprodana)
Pink dress ( Roze haljina ) - Rosegal
Earrings ( Naušnice ) - Rosegal ''Sold out'' ( Rasprodane )

4.10.18

Gone

Hello everyone.
 I came up with a new outfit and a new theme. My post has the theme ''Gone'' and there is a reason why. My dream was always to travel around the world. But because I'm a student now, this dream is far away in the future, which I really hate. This year though, I got many chances to travel and most of them came true. Next month also, I will go to Czech Republic. My traveling is not the point of the theme, but it's the initiator of it. When I go somewhere else, wherever, another city or country, I get the feeling of running away from my duties and daily tasks. I just let everything be and get lost. It's like I'm just gone and that feeling of being gone is something that I started to love. The main initiator, causing me to love it, is myself, because I can't say no to new things. So I get myself into way too many things at once, which then makes me really stressed out. That's when I get the need to just run away. Have you ever watched the movie ''Paper Towns''? There is a girl named Marg, who always goes somewhere. No one knows where. She travels and loves the feeling of being gone, so no one can find her. I would love to have a life like that. We will see if I will make it true in the future, but as someone told me, if you think positive and say it will be, then it will be. If not, then something better will come up for sure. Because in life when something is taken away from you, you then get something other in return, which is as good or even better as the lost one. And besides the feeling of being gone, the things you see and learn with traveling are something that no one can learn or see in a book. Those are two different things, seeing something in a book and seeing something live with your own eyes. I heard something months ago from a really great person and that's: '' You should leave your comfort zone to be able to find true happiness and make your view of the world bigger.'' I did that and I've never been so happy in my entire life as I am now. I hope if you read this, that you recognize what you want and what makes you happy. Maybe you want to be gone like me too.

Ćao svima.
Došla sam sa novim outfitom i temom. Moj post ima temu ''Odlazak'' i ima razlog zašto se tako zove. Moj san je uvijek bio putovati po svijetu.Ali zato što sam sada još uvijek student, moje ostvarenje sna je sada daleko u budućnosti, što baš i ne volim. Ove godine ipak sam imala šanse da putujem i neke su se čak i ostvarile. Idući mjesec idem takođe za Češku. Moja putovanja nisu poenta ove teme, nego su pokretači. Kada odem negdje, bilo gdje, drugi grad ili državu, dobijem osjećaj kao da bježim od mojih obaveza i svakodnevnih zadataka. Jednostavno ostavim sve i nestanem. To je isto kao da sam otišla i taj osjećaj odlaženja sam zavolila. Glavni pokretač zbog kojeg sam to zavolila, jesam ja, jer ne znam reći ne novim stvarima. Tako sebe uvalim u mnogo stvari odjednom i onda budem baš pod stresom. Tada zaželim samo da pobjegnem negdje daleko. Jeste li ikad gledali film ''Paper Towns''? Tu je djevojka sa imenom Margo i ona uvijek negdje ode. Niko ne zna gdje. Putuje i voli osjećaj odlaska tako da je niko ne može naći. Voljela bih živjeti tako. Vidjeti ćemo hoću li to moći ostvariti u budućnosti, ali kako mi je neko rekao, ako razmišljaš pozitivno i kažeš da će tako biti, onda će i biti. Ako ne bude, onda će nešto bolje doći sigurno, jer u životu ako vam je nešto oduzeto, dobiti ćete onda zauzvrat nešto drugo, što je takođe dobro ili čak bolje od prethodnog. Pored osjećaja odlaska naravno, stvari koje vidite i naučite putovanjem su nešto što niko ne može naučiti i vidjeti u nekoj knjizi. To su dvije različite stvari, vidjeti nešto u knjizi i vidjeti to isto svojim očima uživo. Čula sam prije par mjeseci od jedne divne osobe jednu rečenicu koju ću sada citirati: '' Trebaš napustiti svoju komfort zonu da bi uspjela naći iskrenu sreću i raširiti svoje poglede na svijet.'' Učinila sam to i nikad nisam bila srećnija nego što sam sada. Nadam se da ćete čitajući ovo prepoznati ono što želite i što vas čini sretnim. Možda želite otići kao ja. 
Today's post is about AMICLUBWEAR, which I mentioned in my last post too. Their shoes are fantastic. These Sandals I have on in this post just show how much style and quality AMICLUBWEAR has. I cooperated some time with them and they always toped my expectations. The link for the sandals is below and I also added the link for the sandals from my last post. Yesterday I looked at the new thigs they got, and you will love the new boots collection. I tried to find the links for the other thing I wear, but because I got them long time ago, they are now sold out like the bag and jumpsuit. On ZAFUL I found a simmilar jumpsuit like mine, which link you can find below. The jacket is bought in New Yorker and was on sale. Girls, you can imagine how happy I was when I bought it. Sadly it's sold out now, but don't worry, New Yorker gets some wonderful jackets every season.

Današnji post je o AMICLUBWEAR kojeg sam spomenula na mom prošlom postu. Obuća im je fantastična. Ove sandale koje nosim na postu pokazuju koliko mnogo stila i kvaliteta ima AMICLUBWEAR. S njima sam surađivala neko duže vrijeme i uvijek su prevazišli moja očekivanja. Link od sandala je na kraju i tu sam takođe dodala link on sandala od prošlog posta. Jučer sam gledala nove stvari koje su dobili i zaljubiti ćete se u njihovu novu kolekciju čizama. Probala sam pronaći linkove od drugih stvari koje nosim sada, ali dobila sam ih davno, tako da su sada rasprodane kao torba i kombinezon. Na ZAFUL-u sam pronašla sličan kombinezon kao ovaj što nosim na slikama i njegov link možete pronaći takođe na kraju. Jaknu sam kupila u New Yorker-u i bila je na sniženju. Djevojke, možete zamisliti koliko sam bila sretna kada sam je kupila. Nažalost je rasprodana, ali ne brinite, New Yorker uvijek donese nove divne jakne svake sezone. 

 I will finish my post now with a short sentence.
Find happiness! 

Kisses,
Amra.

Završiti ću ovaj post sa jednom kratkom rečenicom.
Pronađite sreću!

Poljupci,
Amra.

A big thanks to my amazing photographer EMINA AVDIĆ

Sve pohvale mom divnom fotografu EMINI AVDIĆ

Sandals ( Sandale ) - AMICLUBWEAR
Sandals/last post ( Sandale/prošli post ) - AMICLUBWEAR
Jumpsuit/similar ( Kombinezon/sličan ) - ZAFUL
Jacket ( Jakna ) - New Yorker