New story

Hey,
I really don't know how to start my post anymore.What words can I use for the beginning. I always try to ask how are you and talk about my week or day. Today I'm going to skip that part and tell you about my feeling these days. I never talked about my feelings. Do you ever feel that you have changed? Every day I realise how I do some things different, also how I feel. I always try to be good to people, even if they don't return the favor. To send my positive energy to someone who feels bad. Last week I had an interesting class. We had to exercise the nouns in the german language, but our teacher wanted us say some human feelings. We said some feelings what humans can have and after that she asked one by one for what people would be friends with. One of my classmates said that she doesn't like positive people who are always smiling. She said that's anoying. That made me a little sad. I can't say that I'm one of those people, but I do those things often. That made me think if I really am annoying. I started to talk with people less and thought it's better to not annoy them. I can tell you I had some sad and angry emotions about my personality and about everyone else.  I thought how I am to others and wasn't happy about it. That changed thanks to an amazing movie I watched last night ( I'm not ashamed ). Thanks to it I've got even more courage and wish to be a good person and maybe change something even if it's little. It doesn't matter who likes you or not, you have to like yourself. There is always someone who doesn't like you and that someone I want to change and make him/her give others chances to change the bad impression they made at first. I really hope that my words made you think about your own feelings and wishes, It's good to have bad feelings, because of them we can change and start a new story in our lifes. 

Zdravo,
Stvarno ne znam kako više da započnem svoj post. Uvijek pokušavam pitati vas kako ste i pričati vam o svojoj sedmici ili danu. Danas ću preskočiti taj dio i pričati vam o svojim osjećajima koje sam imala ovih dana. Nikada nisam pričala o svojim osjećajima. Da li ste ikad osjetili da ste se promjenili? Svakim danom primjetim kako radim neke stvari drugačije i kako se drugačije osjećam. Uvijek sam pokušavala biti dobra prema ljudima, iako ne uzvrate tu uslugu. Da prebacim pozitivnu energiju nekome ko se osjeća loše. Prošle sedmice sam imala zanimljivo predavanje.Trebali smo pričati o imenicama u njemačkom jeziku, ali naša profesorica je htjela da kažemo par ljudskih osobina. Rekli smo neke osobine koje mogu ljudi imati i poslije toga je pitala jedno po jedno, sa kakvim osobama bi voljeli biti prijatelji. Jedna moja kolegica je kazala kako ne voli pozitivne ljude koji se stalno smiju. Kaže da je nerviraju. To me je učinilo malo tužnom. Ne mogu reći da sam jedna od takvih osoba, ali radim takve stvari često. To me je bacilo u razmišljanje, da li sam stvarno tako iritantna. Počela sam pričati sve manje sa ljudima i mislila sam da je bolje ne nervirati ih. Mogu reći da sam imala dosta loših osjećaja prema sebi i prema drugima. Razmišljala sam kakva sam to prema drugima i nisam baš bila zadovoljna. To se promjenilo zahvaljujući divnom filmu koji sam gledala prošle noći (I'm not ashamed- Ne sramim). Zahvaljujući njemu dobila sam još više hrabrosti  i želju da budem dobra osoba i možda ću nekad nešto da promijenim, ali to će biti neka sitnica. Nije bitno ko vas voli ili ne, bitno je da volite sebe. Uvijek će biti tu neko ko vas neće voljeti i ja upravo tog nekog želim da promjenim i učiniti ga/ju da da drugima šansu da promjene loš dojam koji su stekli na početku. Nadam se da su vas moje riječi bacili na razmičljanje o svojim osjećajima i željama. Dobro je imati loče osobine, jer zahvaljujući njima mi se mijenjamo i počinjemo novu priču u svom životu.

Yellow

What's up?!
Exams have ended and classes are starting again. I love my college, because of that it's not so boring. Last week's days were sunny, so I took some time and took these photos. It's already raining this week. I really don't like rain when I have to go somewhere every day, but I do love reading a book in my warm house. Is this the same for you? As you can see, the wall behind me is yellow. It's a little joke from me, because I'm blond and my hair colour is similar to the wall. For you information, I really didn't like what I did to my hair, but I've got a new hair colour, which you will see in the next post. Trust me, it's really better than this. 

Šta ima?!
Ispiti su gotovi i počela su predavanja. Volim svoj fakultet, zbog čega mi nije toliko dosadno. Prošle sedmice su bili sunčani dani, tako da sam uzela sebi vremena i uradila ove fotke. Već pada kiša ove sedmice.Stvarno ne volim kišu kada moram da idem negdje. Volim je dok čitatam knjigu u mom toplom domu. Je li ovako i kod vas? Kako vidite, zid iza mene je žut. To je mala šala od mene, jer sam plavuša i moja boja kose je slična ovoj iza mene. Za vašu informaciju, ne volim baš ovo što sam uradila sa svoje kose, ali već imam novu boju koju ćete vidjeti u sljedećem postu. Vjerujte mi, bolja je nego ova.