Casual with Shein

Hey, whazz up?

I'm such a great mood today. I know, it's Monday, but people if it's Monday that doesn't mean that you must automaticly be in a bad mood. Be a little positive. My good mood is maybe because of the weather. Last week was really cold and rainy. Now it's sunny again. Okay, enough about the weather talk. Today I wanted to show some casual style that I wear daily. Boys, girls can't be well dressed like a barbie doll. Thanks to the new trend, we stole your clothes and now we can feel comfy and relaxed like you. I won't talk about feelings and other stuff  in this post like I did in my previous two posts. I just feel happy and fulfilled so there is no point for me to talk about it. That's it for the beginning and let's get started.

Ćao ljudi , šta ima? 

Danas sam super raspoložena. Znam, ponedjeljak je, ali ako je ponedjeljak, ne mora značiti da trebate automatizirati loše raspoloženje. Budite pozitivni jer se u svakom danu krije nešto dobro. Moja dobra volja je tu, možda zbog vremena. Prošle sedmice je padala kiša i bilo je hladno. Sada je opet sunčano, ali dosta o vremenu. Danas sam htjela da vam pokažem ležeran stil koji nosim svakodnevno. Momci, cure ne mogu uvijek biti sređene kao barbie lutke. Zahvaljujući novom trendu, ugledamo se na vašu ležernu odjeću. Sada nam je udobno i opuštene smo kao vi. Ne želim da vam i u ovome postu kao u prošla dva, pričam o svojim osjećajima. Jednostavno sam sretna i ispunjena, ali danas nećemo samo da pričamo o tome.To je to, sada da počnemo.

Old but gold

How are you my beauties?
Does the spring make you happy like me? I love this time when the flowers are in the focus and also when the days are warm and sunny. I feel so refreshed these days. I found myself again. I read your comments every time from every post. They are very beautiful and nice. Thank you, but even though you like my outfits I don't really like them very much. When you look at my blog better I lost something important to me from one post to another. That's the passion and love I put on my outfits. I started to become somehow strict and boring from post to post. Maybe it doesn't look like it, but I feel it. I wanted to change that and I'm soo happy now. I became Amra that I was on the first posts. ''Old but Gold'' is the name of this post and it means that you should never lose yourself, if you do, than try to find yourself again like I am doing now. I hope you will see the old Amra in this post.

Kako ste lijepi moji?
Da li vas čini proljeće sretnim kao mene? Volim ovo vrijeme kada je cvijeće u fokusu i kada su dani topli i sunčani. Ovih dana se osjećam tako osvježenom. Pronašla sam se ponovo. Svaki put čitam vaše komentare na svakom post-u. Lijepi su i fini. Hvala vam, ali pored tog što vam se sviđaju moji outfit-i, meni se nisu toliko dopadali. Kada pogledate bolje moj blog, izgubila sam nešto posebno za mene od jednog post-a do drugog. To je moja strast i ljubav koju stavljam na moje outfit-e. Počela sam biti nekako stroga i dosadna od post-a do post-a. Možda ne izgleda tako, ali osjećam to. Htjela sam promjeniti to i sada se osjećam jako sretnom. Postala sam Amra koja je bila na prvom post-u. ''Staro ali zlatno'' je tema ovog post-a i to znači da nikada sebe ne izgubite, ako to učinite, onda se vratite kao što sam ja sada. Nadam se da ćete vidjeti staru Amru u ovom post-u.