Difficult times require difficult decisions

Greetings my dears, 

How are you spending this wonderful pre-holiday season? I hope not like me, with studying. December is really a though month for me. The days feel like they last forever and they are overfilled with obligations. How I miss those high school and middle school days, where your biggest problem is to not get a bad grade in physics or math. Since I'm half way done with my university, I'm starting to get my first worries. Where and what to do afterwards? I've been working for quite a while now, but it ain't easy at all. If I haven't mentioned it before, I'll do it now. I study German language and literature. And since a lot of todays youth is departing from my country, a lot of students and professors are wanted in the educational branch. It's a little bit sad that I'm helping young people to fulfill their dreams of leaving the country, but I'm not the one to judge. They are on the search for something bigger, which requires hard decisions. The last two months, I've had a lot to do. I was drowning in obligations. In those two months I've made so many hard decisions, that I've got used to that feeling of not knowing did I choose right or wrong. Mostly I've chose the wrong ones. Do I regret it though? No. No I don't. Like my mom used to say, that's how it goes in the world of adulthood. It doesn't matter if you make a good or bad decision. What matters is how you felt while making it. Confidence is key. And whatever happens, at least you know you've made it through. And I'd like to say that, even if you make a wrong decision, you got to look at it from a different angle. When one door closes, another one opens. That way of thinking helps me a lot trough hard times. And I hope it will help you too. I wanted to keep it short, but I got a thoughts flow. I'll make a cut here though.

Zdravo dragi moji.

Kako provodite svoje vrijeme na ovim divnim predprazničnim danima? Nadam se ne poput mene, učeći. Mjesec decembar je toliko naporan mjesec za mene. Dani se otežu kao godina, a pretrpani su obavezama. Kako mi nedostaju dani iz srednje škole i osnovne, kada je jedini veliki problem bio ne dobiti jedan iz fizike ili matematike. S obzirom da sam skoro pola fakulteta završila, već me hvataju prve brige, kako i šta poslije? Već odavno sam počela raditi u struci tome koju završavam, međutim to nije ni malo lako, pogotovo sada kada je mnogo tražen posao. Ako već nisam nekada spomenula, sada ću. Studiram njemački jezik i književnost i zbog odlaska mnogih mladih iz Bosne, traženi su i studenti i profesori u svim edukativnim centrima, pa čak i školama. Malo je žalosno što pomažem mladim ljudima da ostvare svoje snove o odlasku iz našeg rodnog kraja, ali ne sudim im, a ni sebi. Traže nešto bolje iako to zahtjeva donošenje teških odluka. Zadnja dva mjeseca sam imala mnogo toga da radim, tušila se u obavezama od kojih sam neke bez razmišljanja i potrebe prihvatila. U ta 2 mjeseca sam donijela toliko teških odluka učinila, da sam se navikla već na taj osjećaj neznanja da li sam dobro odlučila ili ne. Većinom sam loše odabrala, a da li se kajem? Ne! Ne kajem se. Kako moja mama kaže, tako je u životu odraslih. Na neki način ne gledaj da li je neka odluka dobra ili loša, bitno je da se ti poslije nje osjećaš dobro i naravno da znaš da si se riješila jedne od milion. Ja bih na to dodala još, da i kad loše odlučite, nije to toliko strašno, jer na svijet treba gledati tako da kada se jedna vrata zatvore, druga koja će biti mozda cak bolja za vas, biti će širom otvorena i čekati vas da prođete kroz njih. Ta pomisao mi pomaže mnogo kroz periode poput ovog, pa nadam se da će i vama. Htjela sam biti kratka ovaj put sa postom, međutim dobila sam mnogo inspiracije za pisanje, ali ipak ću povući ovdje granicu ovoj temi, pa možda nekada drugi put nastaviti.

Flowers always find a way to grow

Flowers always find a way to grow. Such small, fragile, gentle and beautiful things, yet so strong and powerful. When you walk on the streets of your city, you will always see them somewhere. Even on the big concrete. Little flowers who are growing everyday, bigger and bigger. Just by knowing that, I don't feel weak anymore. Me, and every person can be strong and find it's way to overcome everyday problems like the flowers. In every dark moment in your life, there is a little crack, trough which the sun is shining and whose light you're going to follow into overcoming the darkness and be free.
 I wanted to embody this theme on my photos and the boots from AMI CLUBWEAR within this old train station, with all the dead grass around, did it. The boots are with the print of roses, the flowers which are finding their way to live and be beautiful in a lifeless place, like this one on the photos. They are making the lifeless and cold place beautiful in a way that you can't explain so good. I would say it like this, that every place or person has a beautiful side on it, so you should not judge a book by it's cover. I don't have anymore words to present you my thinking anymore, and the boots also. I will let you see the photos and make you find the words, I lost now within writing this post, for yourself.

Cvijeće uvijek nađe način da raste. Tako male, krhke, nježne i lijepe stvari, a uprkos tome ipak snažne i moćne. Kada šetate kroz ulice u vašem gradu, uvijek ćete ih vidjeti negdje. Čak na velikim betonima. Malo cvijeće koje svaki dan sve više i više raste. Sa tim znanjem, ne osjećam se više slabo. Ja, pa i svaka osoba, može biti jaka i naći način da prevaziđemo svakodnevne probleme kao i cvijeće. U svakom mračnom momentu u vašem životu nalazi se mala pukotina kroz koju sija sunce, čiju svjetlost ćete pratiti i tu prevazići tamu i biti slobodni. 
Htjela sam dočarati ovu temu na svojim slikama i ove čizme od AMI CLUBWEAR-a na ovoj staroj željezničkoj stanici sa truhlom travom , učinile su svoj posao. Čizme, sa printom ruža, su cvijeće koje pronalazi način da živi i bude prelijepo na beživotnom mjestu poput ovog na slikama. One čine ovo beživotno i pomalo hladno mjesto lijepim na način koji se ne može opisati. Ja bih na to rekla, da svako mjesto pa i osoba ima lijepu stranu na sebi, tako da ne trebati suditi knjigu po koricama. Nemam više riječi da bih vam prezentovala moju temu i čizme. Pustiti ću vas da pogledate slike i da sami pronađete riječi koje sam izgubila pisajući ovaj post.

Yolobook Abumi

Dragi moji,
Danas vam predstavljam nešto potpuno novo. Inače pišem i reklamiram stranice koje nisu sa našeg govornog područja, međutim javila mi se divna grupa studenata sa divnom idejom. Izrađuju fotografije u obliku slatkog malog albuma. S obzirom da živimo u vremenu gdje imamo albume na mobitelima, tabletima ili laptopima, mnogo ljudi više ne izrađuje fotografije, što je za mene mnogo žalosno. Imala sam tih trenutaka kada mi se slučajno izbrišu slike sa telefona, pa čak i laptopa. To je nešto najgore što se može desiti meni, jer su za mene fotografije uspomene od života kojeg sam do sada prošla i kojeg ću se sa osmijehom prisjećati za nekoliko godina. Već dugo sam planirala izraditi sve fotografije koje su meni važne, ali nikada nisam imala vremena da pregledam sve fotografije i izaberem najljepše. Međutim izdvojila sam svoje vrijeme i izabrala nekoliko fotografija koje sam na stranici yolobook.ba uredila i poslala, kako bi mi oni izradili ove divne albume. Oduševili su me toliko da nisam mogla jednostavno objaviti jedan story na instagramu u vidu podrške. Morala sam napisati post i potražiti pomoć od Emine da mi pomogne slikati ove divne slikice sa albumima kako bih vam dočarala njihovu ljepotu. Na njihovoj stranici yolobook.ba, možete jednostavno kroz nekoliko koraka naručiti album. Korice albuma možete takođe izabrati koje želite, a yolobook vam nudi predivne covere. Jedan album košta 15KM, dva 25KM, a tri 30KM. Cijene su mnogo prihvatljive i plus je poštarina besplatna. Zar nije divno?! Šalju za Bosnu, Hrvatksu i Srbiju, tako da ako vam se sviđaju albumi, poručite odmah klikom nanjihovu stranicu. P.S. imaju i aplikaciju, ako su vam fotografije koje želite izraditi na mobitelima.
Ja sam mnogo zadovoljna i preporučujem vam da poručite svoj Yolobook album koji možete čak iskoristiti kao poklon nekome, što je takođe lijepa ideja. 
Njihov instagram @yolobook.ba

Forest Fairy tale

''Once upon a time...''

 Fairy tales usually start like this and with these words you immediately fall in the upcoming adventures. Do you like fairy tales? I'm such a fan of them, that I started to write my own ones. Maybe if I get the courage I will publish one here someday. Why am I such a fairy tale lover? We live in an really realistic and sometimes cold world without imagination. I'm sad when I see how children know only to play with mobiles, tablets or laptops and can't use imagination like me and other children in the past. Isn't it sad? I remember how much I loved fairy tales and movies which are made based on them and how I tried to dress up like the princesses in the movies. My cousin and me had a daily routine to recreate the fairy tale movies in my room. I have a big smile on my face just thinking about it. Oh yeah, to continue, because the world is now like that, fairy tales are like the escape doors to go trough them and forget about the world now and dream about a world with magic and happy endings. The happy ending, everyone wishes to have in this world. You know, the world looks much more happier and warmer if a part of you stays childish.

''Jednog dana...''

Inače bajke počinju ovako i odmah sa ovim riječima odlazite u avanture bajke. Da li vam se sviđaju bajke? Ja sam njihov veliki ljubitelj da sam počela sama svoje bajke pisati.  Možda ako skupim dovoljno hrabrosti, objavim jednu ovdje jednog dana. Zašto sam toliki ljubitelj bajki? Živimo u mnogo realnom svijetu koji je ponekad hladan i bez mašte. Mnogo sam tužna kada vidim djecu koja znaju samo da se igraju sa mobitelima, tabletima ili laptopima i ne mogu koristiti maštu kao ja i ostala djeca u prošlosti. Zar nije tužno? Sjećam se koliko sam samo volila bajke i filmove koji su napravljeni zahvaljujući tim bajkama i kako sam pokušavala se obući poput tih princeza u filmovima. Moja rodica i ja smo imale naviku gdje smo oponašale scene iz bajkovitih filmova u mojoj sobi. Veliki osmijeh na licu mi se pojavi kada se sjetim toga. Da nastavim, jer je svijet takav kakav sam maloprije opisala, bajke su poput vrata za bijeg kroz koja prođemo da zaboravimo kakav je svijet  sada i sanjamo o svijetu sa čarolijom i sretnim krajevima. Sretan kraj, koji svako želi na ovome svijetu. Znate, svijet izgleda mnogo sretniji i topliji ako jedan dio vas ostane malo djetinjast.

Gone

Hello everyone.
 I came up with a new outfit and a new theme. My post has the theme ''Gone'' and there is a reason why. My dream was always to travel around the world. But because I'm a student now, this dream is far away in the future, which I really hate. This year though, I got many chances to travel and most of them came true. Next month also, I will go to Czech Republic. My traveling is not the point of the theme, but it's the initiator of it. When I go somewhere else, wherever, another city or country, I get the feeling of running away from my duties and daily tasks. I just let everything be and get lost. It's like I'm just gone and that feeling of being gone is something that I started to love. The main initiator, causing me to love it, is myself, because I can't say no to new things. So I get myself into way too many things at once, which then makes me really stressed out. That's when I get the need to just run away. Have you ever watched the movie ''Paper Towns''? There is a girl named Marg, who always goes somewhere. No one knows where. She travels and loves the feeling of being gone, so no one can find her. I would love to have a life like that. We will see if I will make it true in the future, but as someone told me, if you think positive and say it will be, then it will be. If not, then something better will come up for sure. Because in life when something is taken away from you, you then get something other in return, which is as good or even better as the lost one. And besides the feeling of being gone, the things you see and learn with traveling are something that no one can learn or see in a book. Those are two different things, seeing something in a book and seeing something live with your own eyes. I heard something months ago from a really great person and that's: '' You should leave your comfort zone to be able to find true happiness and make your view of the world bigger.'' I did that and I've never been so happy in my entire life as I am now. I hope if you read this, that you recognize what you want and what makes you happy. Maybe you want to be gone like me too.

Ćao svima.
Došla sam sa novim outfitom i temom. Moj post ima temu ''Odlazak'' i ima razlog zašto se tako zove. Moj san je uvijek bio putovati po svijetu.Ali zato što sam sada još uvijek student, moje ostvarenje sna je sada daleko u budućnosti, što baš i ne volim. Ove godine ipak sam imala šanse da putujem i neke su se čak i ostvarile. Idući mjesec idem takođe za Češku. Moja putovanja nisu poenta ove teme, nego su pokretači. Kada odem negdje, bilo gdje, drugi grad ili državu, dobijem osjećaj kao da bježim od mojih obaveza i svakodnevnih zadataka. Jednostavno ostavim sve i nestanem. To je isto kao da sam otišla i taj osjećaj odlaženja sam zavolila. Glavni pokretač zbog kojeg sam to zavolila, jesam ja, jer ne znam reći ne novim stvarima. Tako sebe uvalim u mnogo stvari odjednom i onda budem baš pod stresom. Tada zaželim samo da pobjegnem negdje daleko. Jeste li ikad gledali film ''Paper Towns''? Tu je djevojka sa imenom Margo i ona uvijek negdje ode. Niko ne zna gdje. Putuje i voli osjećaj odlaska tako da je niko ne može naći. Voljela bih živjeti tako. Vidjeti ćemo hoću li to moći ostvariti u budućnosti, ali kako mi je neko rekao, ako razmišljaš pozitivno i kažeš da će tako biti, onda će i biti. Ako ne bude, onda će nešto bolje doći sigurno, jer u životu ako vam je nešto oduzeto, dobiti ćete onda zauzvrat nešto drugo, što je takođe dobro ili čak bolje od prethodnog. Pored osjećaja odlaska naravno, stvari koje vidite i naučite putovanjem su nešto što niko ne može naučiti i vidjeti u nekoj knjizi. To su dvije različite stvari, vidjeti nešto u knjizi i vidjeti to isto svojim očima uživo. Čula sam prije par mjeseci od jedne divne osobe jednu rečenicu koju ću sada citirati: '' Trebaš napustiti svoju komfort zonu da bi uspjela naći iskrenu sreću i raširiti svoje poglede na svijet.'' Učinila sam to i nikad nisam bila srećnija nego što sam sada. Nadam se da ćete čitajući ovo prepoznati ono što želite i što vas čini sretnim. Možda želite otići kao ja. 

It's never late to find yourself

How are you doing, my dears? 
Here I am. Again. I had plenty of time to think about the way I was going to make my next posts and I can't wait to show you all. I've learned so much from the people in the place I spent my time with and I'm forever grateful for everything. I could write you novels about how your views on the world should look like, your hopes and dreams, but I would just bore you with it and lets be real no one would listen anyways, because everyone learns the best from his own experiences. You will find yourself just after you overcome your good and bad experiences. You choose for yourself how you are going to make your life better and the way you are going to look at it. I'd wish for everyone of course, that its optimistic. I can affect it only this much in where I write posts of how I see and think about certain things, but its still on you how you are going to take my advice, or maybe something else that suits your more. I've learned that everything happens for a reason and that everyone acts like they do for a reason. A man learns something new every day. We learn from each other, by observing each other, by going through same situations, where everyone acts out different. A man is his own best guide. Some factors, like other people, can influence on him, but only to a certain extent, in which he forms his own character and goals. And one important thing is, if you haven't found yourself yet, it will come. Like we say, everyone is different and we all find ourselves in different ways. Everyone will have their moment, where they will feel relief, love and happiness. It's never too late to find yourself. And its normal that it demands bad, but good experiences in life too, which everyone has to go through.


Kako ste mi dragi moji?
Evo me. Tu sam ponovo. Imala sam mnogo vremena da razmislim o tome kako ću uraditi moje sljedeće postove i jedva čekam da vam sve pokažem. Toliko toga sam naučila od ljudi iz mjesta gdje sam bila i mnogo sam im zahvalna na svemu. Mogla bih vam sada pisati romane o tome kako da gledate na svijet, svoje želje i ciljeve, ali samo bih vas smorila i ako ćemo realno o tome, nećete me ni poslušati, jer svako uči iz svojih odluka i činova. Sami ćete sebe pronaći poslije dobrih i loših doživljaja u životu. Sami za sebe ćete odlučiti kako želite da učinite svoj život boljim i kako ćete posmatrati čitav svijet, voljela bih da je naravno pozitivno, ja mogu uticati samo malo na to i to tako da vam napišem kako ja razmišljam i posmatram sve, a do vas je da li ćete osjećati isto kao ja ili možda ipak nešto drugo što vama više paše. Naučila sam da je sve u životu s razlogom i da je svako onakav kakav jeste sada sa razlogom. Čovjek uči svaki dan nešto novo, a osoba ili bolje reći osobe od kojih učimo svi jesmo mi. Učimo jedni od drugih, gledajući jedne druge, prolazeći kroz neke situacije gdje svako drugačije odluči i želi. Čovjek je sam sebi učitelj, na njega mogu samo uticati neki faktori poput drugih ljudi, ali ne toliko da ih posluša, već da sam stvori svoj karakter i želje. I još nešto što je važno jeste da ako niste sebe do sada pronašli, misleći na ciljeve, želje i život koji bi voljeli da imate, pronaći ćete nekada. Kao što kažem svi smo različiti i svi se pronalazimo drugačije. Neko ranije, neko kasnije. Doći će svakom njegov trenutak gdje će osjećati olakšanje i ljubav i radost što je baš takav kakav jeste. Nikad nije kasno da se pronađete, i taj pronalazak traži vrijeme i dosta loših ,ali i dobrih događaja u životu koje svaka osoba mora da proživi.

What kind of post would this be, if I wouldn't talk about the clothes I'm wearing in it. Hereby I want to apologize to ZAFUL for making this post later than intended. With all the reasons, being in my last post "New Place, New Dreams", I didn't have the time to make it earlier. Like you already know, if you follow my blog and instagram, ZAFUL is one of my favorite online stores and my post of course has to have something from them. I'd call my self a true #zafugirl. Today's post includes a bikini from them and a gorgeous skirt, which fits perfect with it. The bikini is fantastic and ZAFUL is well known for their bikinis. They a big variety of them and the prices are just too good to be true. I'd recommend you to check them out. Especially now since they are on sale, because summer is almost over.
 You will notice on my last photos, that I keep wearing my sandals and no boots. I wanted to show you these delightful, elegant sandals which I got, including a bag, from AMICLUBWEAR. Just like ZAFUL, AMICLUBWEAR is another one of my favorite online stores. The prices are amazing, and the quality of the shoes for them are way too good.

Kakav bi bio post ako ne pričam malo o odjeći koju nosim na sebi. Ovim putem ću se izviniti ZAFUL-u što sam post prilično kasno objavila, jer zbog svojih razloga koje sam navela u prošlom postu '' New Place, New Dreams'' nisam uspjela prije. Kao što već znate ako ste me pratili na blogu i instagramu, ZAFUL je jedna od mojih omiljenih online trgovina i naravno post mora imati barem nešto od njih. Proglasila bih se kao #zafulgirl. Današnji post sadrži bikini koji je naravno od njih i predivna suknja koja se baš divno uklopila u moju ideju ovog posta. Bikini je fantastičan i ZAFUL je baš poznat po svojim bikinijima, jer imaju najljepše od svih koje sam vidjela, a i cijene su top. Preporučujem vam da pogledate pogotovo sada kada su akcije, jer je već ljeto prošlo.
Primjetiti ćete da na zadnjim slikama imam sandale, a ne čizme. Htjela sam da vam pokažem divne elegantne sandale koje sam dobila od AMICLUBWEAR i torbicu uz njih. Kao što mi je ZAFUL omiljena online trgovina , tako je i AMICLUBWEAR. Cijene su super, a kvalitet obuće koji dobijete je savršen uz to.That would be all for today. I did not want to burden you with a lot of text, because the pictures alone say a lot of the change I experienced in finding myself. I hope and wish for you all, that you all are happy and pleased with yourself and that you show that with pride. 

I will write to you soon. Can't wait to read your comments. 

Kisses, Amra.

To bi bilo to za danas. Nisam želila da vas mnogo opterećujem tekstom, jer slike same govore i pokazuje moju promjenu i način na koji ističem da sam napokon pronašla se i shvatila kakva sam i šta želim u životu. Nadam se i mnogo želim svima da su sretni sa sobom i da to pokažu s ponosom.

Uskoro vam pišem ponovo i jedva čekam čitati vaše komentare.

Poljupci,
Amra.

PHOTOGRAPHER ( FOTOGRAF ) EMINA AVDIĆ

Bikini - ZAFUL
Skirt ( Suknja ) - ZAFUL Sold out (Rasprodana)
Sandals ( Sandale ) - AMICLUBWEAR
Bag ( Torba ) - AMICLUBWEAR
The other things (hat,boots,jacket) are bought long time ago in shops which brand aren't popular.
Ostale stvari (šešir, čizme, jakna) su kupljene davno i u trgovinama čija marka nije popularna.New place, new dreams

Hello my dear readers and friends. 

How are you doing? I'm really sorry for not posting for so long. I was laying in the sun and got the idea to write you why I'm not so active these past four weeks. I got a nice summer job in Germany again, so I started packing and finishing things to go there and start to work like last year. This year is something a little bit different. Last year I was a waitress in a restaurant for two months and it was hard but also amazing and fun. I met great people with who I'm still in touch with. I wanted to work there this year too but sadly I was a little bit late with emailing my chef, so there was no more spot left for me. I was sad, but luckily a woman, who I recently just met and who went to Germany to work there, found me a job. I made a joke to her, that if she has work for me too I would gladly accept it. Few weeks after that, she called me and found me a job. I was so happy and amazed that a woman who I just met found me a job. My friends went also somewhere far this summer, so that was a perfect chance for me to test myself and also learn the language more. The job is to take care of an older woman for some time, so her daughter could go to a vacation. All I need is to take care of the woman whose name is Rosa, like the flower rose, and do the house chores like cleaning and cooking. That's not a big problem for me because I do that at home too. I accepted it and after few weeks I finally went to them. I only met them on camera before and thought how they look so friendly and happy. After I went out of the airport, I saw them standing and waiting for me. They had a big smile on their faces what made me relaxed and my nervousness go off a little bit. They were super nice and cute too. I never had a chance to meet my grandparents so that I could remember them. They all passed when I was very little. So when I saw Rosa, the woman with who I will be for the next few weeks, I felt the love that grandchildren feel for their grandparents. The place where they live and where I will live for the next few weeks is Göggingen and before we went there, we stopped to eat in a beautiful restaurant with an amazing view on the lake Bodensee (You will see some photos I made below). The daughter of Rosa is amazing. Her name is Carmen and after our first little talk I just thought about how similar we are. When I talk about something I do now and talk about wishes and dreams I have, she always says: "I had that too". Her dream was to be happily married and have four children, but it didn't happen so. That didn't stop her from making new dreams. She started to travel around the world and she has seen so many beautiful things that you can only imagine. When she talks about that I just get more and more the wanting to do the same and I definitely will after I graduate from collage. I also love the way she lives and loves the nature. I love the way she thinks that everyone has a good side even though they did bad things. Carmen is very artistic. Her painting are amazing and colorful. When I look at her paintings I can feel a warm and happy feeling coming from them. She also writes and is a designer. As you see the art just flows in her veins. I only knew her for three weeks now, but she became someone I admire so deeply and would love to be like that someday. Rosa, her mother, is a really charming and happy woman as well. She is old, but stronger than anyone I know. Sometimes I think she takes more care of me than I do of her, because she is a very caring and lovely person. When I see Carmen how she is, I know that Rosa was a really great mother. They did many more things for me, but if I started to write everything, it would take me a day. Anyway, I went little bit of the theme, but that´s fine. I just wanted to write my feelings for these two women I met. I will be with them a little bit longer, so I can't make outfit posts till I come home. That will be on the September 16th. In other words one more month. I hope you will be patient till then.
 Lake Constance
 Me with Rosa
 Krauchenwies

 Carmen Me&Carmen
 Göggingen
 Bikini - ZAFUL

 I didn't want this post to be a review, but I can´t resist and tell you about one item here on the photos. It´s the bikini I got form ZAFUL. It's so lovely and you know that yellow is a color which describes happiness. I never thought of it doing a review of a bikini, because I think that my figure isn't so nice, but because of that, everything I told you about to love yourself would be a lie. I learned something new recently and that is something Carmen said to me. Every girl should love herself and be proud of what she is and will become. It's normal sometimes to have a complex about your body or something else in your life, but don't let it take your happiness. If you have something on you what you don´t like, then start to love it. I started it with two photos in a bikini, how will you start to love it? I'm going to do a proper review about the bikini when I come home where I will add some more items from ZAFUL. If you haven't found the perfect bikini for this summer, try to find it on ZAFUL. I recommend it for you. I bought a new dress.

I will end the post now and I wish you a great summer. You will hear about me in September then when I come back. Don't forget, let no one stop you from dreaming big! 

Kisses,

 Amra.