Yolobook Abumi

Dragi moji,
Danas vam predstavljam nešto potpuno novo. Inače pišem i reklamiram stranice koje nisu sa našeg govornog područja, međutim javila mi se divna grupa studenata sa divnom idejom. Izrađuju fotografije u obliku slatkog malog albuma. S obzirom da živimo u vremenu gdje imamo albume na mobitelima, tabletima ili laptopima, mnogo ljudi više ne izrađuje fotografije, što je za mene mnogo žalosno. Imala sam tih trenutaka kada mi se slučajno izbrišu slike sa telefona, pa čak i laptopa. To je nešto najgore što se može desiti meni, jer su za mene fotografije uspomene od života kojeg sam do sada prošla i kojeg ću se sa osmijehom prisjećati za nekoliko godina. Već dugo sam planirala izraditi sve fotografije koje su meni važne, ali nikada nisam imala vremena da pregledam sve fotografije i izaberem najljepše. Međutim izdvojila sam svoje vrijeme i izabrala nekoliko fotografija koje sam na stranici yolobook.ba uredila i poslala, kako bi mi oni izradili ove divne albume. Oduševili su me toliko da nisam mogla jednostavno objaviti jedan story na instagramu u vidu podrške. Morala sam napisati post i potražiti pomoć od Emine da mi pomogne slikati ove divne slikice sa albumima kako bih vam dočarala njihovu ljepotu. Na njihovoj stranici yolobook.ba, možete jednostavno kroz nekoliko koraka naručiti album. Korice albuma možete takođe izabrati koje želite, a yolobook vam nudi predivne covere. Jedan album košta 15KM, dva 25KM, a tri 30KM. Cijene su mnogo prihvatljive i plus je poštarina besplatna. Zar nije divno?! Šalju za Bosnu, Hrvatksu i Srbiju, tako da ako vam se sviđaju albumi, poručite odmah klikom nanjihovu stranicu. P.S. imaju i aplikaciju, ako su vam fotografije koje želite izraditi na mobitelima.
Ja sam mnogo zadovoljna i preporučujem vam da poručite svoj Yolobook album koji možete čak iskoristiti kao poklon nekome, što je takođe lijepa ideja. 
Njihov instagram @yolobook.ba

Forest Fairy tale

''Once upon a time...''

 Fairy tales usually start like this and with these words you immediately fall in the upcoming adventures. Do you like fairy tales? I'm such a fan of them, that I started to write my own ones. Maybe if I get the courage I will publish one here someday. Why am I such a fairy tale lover? We live in an really realistic and sometimes cold world without imagination. I'm sad when I see how children know only to play with mobiles, tablets or laptops and can't use imagination like me and other children in the past. Isn't it sad? I remember how much I loved fairy tales and movies which are made based on them and how I tried to dress up like the princesses in the movies. My cousin and me had a daily routine to recreate the fairy tale movies in my room. I have a big smile on my face just thinking about it. Oh yeah, to continue, because the world is now like that, fairy tales are like the escape doors to go trough them and forget about the world now and dream about a world with magic and happy endings. The happy ending, everyone wishes to have in this world. You know, the world looks much more happier and warmer if a part of you stays childish.

''Jednog dana...''

Inače bajke počinju ovako i odmah sa ovim riječima odlazite u avanture bajke. Da li vam se sviđaju bajke? Ja sam njihov veliki ljubitelj da sam počela sama svoje bajke pisati.  Možda ako skupim dovoljno hrabrosti, objavim jednu ovdje jednog dana. Zašto sam toliki ljubitelj bajki? Živimo u mnogo realnom svijetu koji je ponekad hladan i bez mašte. Mnogo sam tužna kada vidim djecu koja znaju samo da se igraju sa mobitelima, tabletima ili laptopima i ne mogu koristiti maštu kao ja i ostala djeca u prošlosti. Zar nije tužno? Sjećam se koliko sam samo volila bajke i filmove koji su napravljeni zahvaljujući tim bajkama i kako sam pokušavala se obući poput tih princeza u filmovima. Moja rodica i ja smo imale naviku gdje smo oponašale scene iz bajkovitih filmova u mojoj sobi. Veliki osmijeh na licu mi se pojavi kada se sjetim toga. Da nastavim, jer je svijet takav kakav sam maloprije opisala, bajke su poput vrata za bijeg kroz koja prođemo da zaboravimo kakav je svijet  sada i sanjamo o svijetu sa čarolijom i sretnim krajevima. Sretan kraj, koji svako želi na ovome svijetu. Znate, svijet izgleda mnogo sretniji i topliji ako jedan dio vas ostane malo djetinjast.

Gone

Hello everyone.
 I came up with a new outfit and a new theme. My post has the theme ''Gone'' and there is a reason why. My dream was always to travel around the world. But because I'm a student now, this dream is far away in the future, which I really hate. This year though, I got many chances to travel and most of them came true. Next month also, I will go to Czech Republic. My traveling is not the point of the theme, but it's the initiator of it. When I go somewhere else, wherever, another city or country, I get the feeling of running away from my duties and daily tasks. I just let everything be and get lost. It's like I'm just gone and that feeling of being gone is something that I started to love. The main initiator, causing me to love it, is myself, because I can't say no to new things. So I get myself into way too many things at once, which then makes me really stressed out. That's when I get the need to just run away. Have you ever watched the movie ''Paper Towns''? There is a girl named Marg, who always goes somewhere. No one knows where. She travels and loves the feeling of being gone, so no one can find her. I would love to have a life like that. We will see if I will make it true in the future, but as someone told me, if you think positive and say it will be, then it will be. If not, then something better will come up for sure. Because in life when something is taken away from you, you then get something other in return, which is as good or even better as the lost one. And besides the feeling of being gone, the things you see and learn with traveling are something that no one can learn or see in a book. Those are two different things, seeing something in a book and seeing something live with your own eyes. I heard something months ago from a really great person and that's: '' You should leave your comfort zone to be able to find true happiness and make your view of the world bigger.'' I did that and I've never been so happy in my entire life as I am now. I hope if you read this, that you recognize what you want and what makes you happy. Maybe you want to be gone like me too.

Ćao svima.
Došla sam sa novim outfitom i temom. Moj post ima temu ''Odlazak'' i ima razlog zašto se tako zove. Moj san je uvijek bio putovati po svijetu.Ali zato što sam sada još uvijek student, moje ostvarenje sna je sada daleko u budućnosti, što baš i ne volim. Ove godine ipak sam imala šanse da putujem i neke su se čak i ostvarile. Idući mjesec idem takođe za Češku. Moja putovanja nisu poenta ove teme, nego su pokretači. Kada odem negdje, bilo gdje, drugi grad ili državu, dobijem osjećaj kao da bježim od mojih obaveza i svakodnevnih zadataka. Jednostavno ostavim sve i nestanem. To je isto kao da sam otišla i taj osjećaj odlaženja sam zavolila. Glavni pokretač zbog kojeg sam to zavolila, jesam ja, jer ne znam reći ne novim stvarima. Tako sebe uvalim u mnogo stvari odjednom i onda budem baš pod stresom. Tada zaželim samo da pobjegnem negdje daleko. Jeste li ikad gledali film ''Paper Towns''? Tu je djevojka sa imenom Margo i ona uvijek negdje ode. Niko ne zna gdje. Putuje i voli osjećaj odlaska tako da je niko ne može naći. Voljela bih živjeti tako. Vidjeti ćemo hoću li to moći ostvariti u budućnosti, ali kako mi je neko rekao, ako razmišljaš pozitivno i kažeš da će tako biti, onda će i biti. Ako ne bude, onda će nešto bolje doći sigurno, jer u životu ako vam je nešto oduzeto, dobiti ćete onda zauzvrat nešto drugo, što je takođe dobro ili čak bolje od prethodnog. Pored osjećaja odlaska naravno, stvari koje vidite i naučite putovanjem su nešto što niko ne može naučiti i vidjeti u nekoj knjizi. To su dvije različite stvari, vidjeti nešto u knjizi i vidjeti to isto svojim očima uživo. Čula sam prije par mjeseci od jedne divne osobe jednu rečenicu koju ću sada citirati: '' Trebaš napustiti svoju komfort zonu da bi uspjela naći iskrenu sreću i raširiti svoje poglede na svijet.'' Učinila sam to i nikad nisam bila srećnija nego što sam sada. Nadam se da ćete čitajući ovo prepoznati ono što želite i što vas čini sretnim. Možda želite otići kao ja.